afhelpen

afhelpen
{{afhelpen}}{{/term}}
[ten einde toe helpen] help down 〈van de trap af〉help off 〈van trein/paard af〉
[bevrijden] rid (of)cure (of) 〈ziekte〉
voorbeelden:
2   〈ironisch〉 iemand van zijn geld afhelpen relieve someone of his money

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”